Almanya’da Yaşayan Türkler’in Türkiye’ye Yönelik Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Yazar: İrfan YAŞAR

Yayınevi: IMPERIAL Yayın

ISBN: 978-605-72560-0-3

Sayfa Sayfası: 162

Yayın Tarihi: Mart 2023

Fiyat: ÜCRETSİZ

Kitap Hakkında


Son yıllarda tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen,  yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının sayısında sürekli bir artış gözlenmektedir. Özellikle Türkiye’ye yönelik yabancı turist talebinin düştüğü kriz dönemlerinde yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar Türkiye’deki tatil planlarında, tatillerinin iptalleri yönünde bir değişiklik yapmamaktadırlar. Ayrıca yurtdışından gelen Türkiye vatandaşları diğer yabancı turistlere göre kişi başına iki kat daha fazla harcama yapmaktadırlar.

 

Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli gurbetçi vatandaşların birinci, ikinci ve üçüncü kuşak kesimleri birbirinden farklı tatil tercihlerinde bulunmaktadırlar. Özellikle birinci kuşak özel araçlarıyla Türkiye’ye tatile gelmekteydiler ve tatil argümanları genellikle eş dost ve akraba ziyaretiydi. Oysa ikinci ve üçüncü kuşak günümüz kitle turizmine özgü tatil tercihlerinde bulunmakta ve turist davranışlarını benimsemektedirler.

 

Bu kitapta Almanya’da yaşayan Türkler’in Türkiye’ye yönelik tatil tercihlerini etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan birincil veriler, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli 15-24 genç yaş grubu, 25-64 orta yaş grubu ve 65 ve üzeri üçüncü yaş gruplarına anket uygulanarak elde edilmiştir.

 

Kitap beş ana konu başlığında kurgulanmıştır. Bunlar sırayla; turizm kavramı ve kapsamı,  turistin tanımı ve özellikleri, turistik ürün ve turizm talebi, turistik tüketici tercihlerini etkileyen talep yönlü faktörler ve turistik tüketici tercihlerini etkileyen arz yönlü faktörlerden oluşmaktadır.