Sodyum Bromür (NaBr) ve Sodyum İyodür (NaI) Kristallerinin Yapısal, Elektronik ve Fonon Özelliklerinin Ab-Inıtıo Yöntemiyle İncelenmesi

Yazar: Dr. Mesut KESEK

Yayınevi: IMPERIAL Yayın

ISBN: 978-605-73090-0-6

Sayfa Sayfası: 88

Yayın Tarihi: Eylül 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

Kitap Hakkında

Bu kitapta, kübik yapıdaki Sodyum Bromür (NaBr) ve Sodyum İyodür (NaI) alkali halojenlerin yapısal, elektronik ve fonon özelliklerinin hesaplanmaları Ab-initio yöntemiyle incelenmiştir. Kristallerin yapısal ve elektronik özellikleri yoğunluk fonksiyonel teorisine dayanan düzlem dalga pseudo-potansiyel metodu içinde WIEN2k kodunda kullanılan tam potansiyel doğrusallaştırılmış artırılmış düzlem dalgası (FP-LAPW) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilirken, fonon özellikleri, yoğunluk fonksiyonel teorisi içinde düzlem dalga temel setleri ve pseudo-potansiyelleri kullanarak hesaplama yapan Quantum Espresso programı kullanılarak incelenmiştir. Yapısal ve elektronik bant özelliklerinin hesaplanması, genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı (GGY), yerel yoğunluk yaklaşımı (YYY) ve Tran-Blaha modifiye edilmiş Becke-Johnson potansiyeli (TB-mBJ) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kristallerin örgü sabitleri NaBr kristali için GGY yaklaşımında 6,03 Å , YYY yaklaşımında 5,80 Å, NaI kristali için GGY yaklaşımında 6,48 Å, YYY yaklaşımında 6,35 Å olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan yapısal parametreler deneysel sonuçlarla uyumludur. Elektronik hesaplamalarımızda, YYY ve GGY fonksiyonları tarafından elde edilen bant boşlukları ampirik olarak türetilmiş sonuçlarla karşılaştırıldığında olduğundan az hesaplanmıştır. Bununla birlikte, Tran-Blaha modifiye edilmiş Becke-Johnson potansiyeli tarafından hesaplanan bant boşlukları deneyle iyi bir uyum içindedir. Son olarak, NaBr ve NaI kristallerin fonon dispersiyon ve durum yoğunluğu hesaplamaları elde edildi. Her iki kristal için çizilen eğrilerde tüm yönlerde kristallerin pozitif frekans değerlerine sahip olmaları NaBr ve NaI kristallerin kübik yapıda dinamik olarak kararlı bir yapıya sahip olduklarını göstermektedir.