Platon'da Varlık ve Düşünce Öğretisi

Yazar: Mustafa BİNGÖL

Yayınevi: IMPERIAL Yayın

ISBN: 978-605-73090-1-3

Sayfa Sayfası: 67

Yayın Tarihi: Eylül 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

Kitap Hakkında


Platon’a gelinceye kadar felsefi sorunlarda oluş ve süreklilik birbirinden bağımsız olarak ele alınmıştır. Platon ise oluş ve sürekliliği anlamlı bir bütün içinde birleştirilmeye çalışmıştır. Platon, dil, düşünce ve varlık kavramlarını da bu bütünlük içerisinde irdelemiştir.

Çalışmamın giriş kısmında kitapta incelenen konunun mahiyetine yönelik açıklamalar yapılmıştır. Birinci bölümde, Platon’un varlık öğretisi tartışılmıştır. İkinci bölümde, düşünce ve düşüncenin ifade edilmesini sağlayacak olan dil hakkındaki araştırmalar ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümde Platon’un varlık hakkındaki düşüncelerini temel olarak kabul edip varlık, düşünce ve dil ilişkisinin ne şekilde ortaya koyulduğunu ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak, Platon’un bu konularda nasıl çığır açıcı bir filozof olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.