MÜNFERİT KİTAP YAYIMI


Münferit Kitap ve Tezlerinizi yayımlıyoruz.


Imperial yayın bünyesinde yayımlanmasını istediğiniz özgün kitap, tez, derleme, editörlü kitap, kongre kitapları gibi eserleriniz yayın kurulumuz tarafından incelenmekte ve uygun bulunması halinde tercihinize göre online olarak açık erişimli şekilde veya basılı olarak yayımlanmaktadır.


Bu kapsamda yayımlanacak kitabınızın:

Editörlük,

Kapak Tasarımı,

Mizanpaj,

ISBN,

Organizasyon,

Tanıtım,

gibi tüm süreçleri Imperial Yayın tarafından yürütülmektedir


Münferit kitap ve eserlerinizi yayımlatmak için imperialkitap@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.


Kitaplarınızı gönderirken yazar(lar)a ve kitaba ilişkin aşağıdaki bilgileri e-postada belirtmenizi rica ediyoruz.

Yazarın;

1.     Adı Soyadı

2.     Unvanı

3.     Üniversitesi/Kurumu

4.     Telefonu

5.     Adresi

Kitabın;

1.     Başlığı

2.     Tanıtım Yazısı

3.     Hitap Ettiği Kitle

4.     Alanı ve Bilim Dalı

5.     Önceden Yayımlanıp Yayımlanmadığı Bilgisi

6.     İçindekiler Kısmı ve Birkaç Bölümü veya Tamamı