İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar

Editörler: Nuray ERGÜL

Yayınevi: Özgür Yayınları

ISBN: 978-975-447-688-0

Sayfa Sayfası: 352

Yayın Tarihi: Temmuz 2023

Fiyat: ÜCRETSİZ

İÇİNDEKİLER


Bölüm 1

Finansal Gelişme ile Yenilenebilir Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Brıcs-T Ülkeleri Örneği

Fahrettin PALA


Bölüm 2

Piyasa Değeri Yüksek Olan Kripto paraların Etkinliğinin Test Edilmesi 

Nuray ERGÜL, Göktürk Nuri KONDAK


Bölüm 3

İşletmelerde Etkinlik Teorisi Bağlamında Yönetim Etkinlik Sisteminin Oluşturulması 

Lutfiye ÖZDEMİR, Orhan POLAT


Bölüm 4

2008-2021 Dönemi Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Mali Politikalar 

Mehmet Emin GEZGİÇ, Dilek GÖZE KAYA


Bölüm 5

Paris Pazarındaki Otel Konaklama Fiyatları İçin İnternet Tabanlı Veri Erişimi İle Mekânsal Hedonik Fiyat Modellemesi 

Füsun YALÇIN, Parvana MAMMADLI


Bölüm 6

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sanayi Üretimi ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Ekonomiler Üzerine Panel Veri Analizleri 

Gunel GASANOVA, Sabri AZGÜN


Bölüm 7

Kaynak Bağımlılığı Teorisi Kapsamında Kaynak Belirsizliğinin Şirket Girişimciliğine Etkisi: Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma 

Metin KARADEMİR


Bölüm 8

The Importance of Big Data Analytics in the Decision-Making Processes of Businesses 

İncilay YILDIZ


Bölüm 9

Factors Affecting University Students’ Preference For Online Food Ordering 

Altuğ OCAK


Bölüm 10

Accounting Conservatism in Aviation Industry 

Elif UMUT


Bölüm 11

Gıda İşleme Tedarik Zinciri ve Gıda İşleme Teknolojileri 

Hüseyin Fatih ATLI


Bölüm 12

Covıd-19 Döneminde Uluslararası Havayollarının Operasyonel Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Oya ÖZTÜRK, Resul TELLİ


Bölüm 13

Yeşil Ekonominin Sürdürülebilir Kalkınmaya Olan Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme 

Hatip YURGİDEN


Bölüm 14

Spor Tüketicisi Karar Verme Davranışları 

Suat OKAY


Bölüm 15

Üniversite Pazarlaması: Teoriden Pratiğe, Kavramlardan Uygulama Örneklerine Yönelik Bir Araştırma 

Deniz KOYUNCUOĞLU


Bölüm 16

Blokzincir Teknolojisinin Uluslararası Ticarette Sürdürülebilirliğe Etkisi 

İrem PELİT


Bölüm 17

Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin İhracatı: 2013-2023 Dönemi 

Esma IRMAK


Bölüm 18

Türkiye’de Ayçiçek Yağı Dış Ticaretinin Perakende Fiyatı Üzerine Etkisi: Ardl Analizi 

Meryem AYTEKİN, Selim Adem HATIRLI