The Impacts of Social Media in Hospitality Industry of North Cyprus Case of Five Star Hotels in Kyrenia

Yazar: Mete Ünal GİRGEN

Yayınevi: IMPERIAL Yayın

ISBN: 978-605-73090-6-8

Sayfa Sayfası: 84

Yayın Tarihi: Aralık 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

Kitap Hakkında


Günümüzde sosyal medya konusu hemen tüm işletmeler için çok önemlidir. Markette hayatta kalma stratejileri, rekabet, pazarlama gibi konularda sosyal medyanın önemi tartışılamaz. Özellikle turizm gibi misafir deneyimlerinin ve insan faktörünün önemli olduğu sektörlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlar turistlerin ziyaret edecekleri ülkeleri veya destinasyonları seçerken kritik bir rol oynamaktadır. Sosyal medya araçlarını kullanan işletmeler, müşterileriyle karşılıklı etkileşime dayanarak uzun vadeli ilişkiler kurarak müşteri memnuniyeti yaratmak, hizmet kalitesini artırmak ve çevrimiçi platformda marka olmak için çabalamaktadır. Bu araştırmanın amacı; otel işletmelerinde sosyal medyanın Kuzey Kıbrıs turizm sektörüne etkilerini araştırmaktır. Bu araştırma, ziyaretçilerin turizm endüstrisindeki sosyal medya platformlarına katılımını ve müşteri güveninin aracılık etkisi ile müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma destinasyonu olarak Kuzey Kıbrıs'ta Girne bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. Burada yapılan analiz, yapı denklemleri modellemesi için iki aşamalı yaklaşımı takip etmiştir. İlk olarak, yapısal model için veri hazırlamak için doğrulayıcı bir faktör analizi değerlendirilmiş olup, daha sonra yapısal model, aracılık edici ve ılımlı etkileri analiz etmeden önce, doğrudan hipotez testimizi şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Veriler, sosyal medyadaki müşteri etkileşimlerini güven ve sadakatle ilişkilendirmek için kanıt sağlamıştır. Güven, etkileşim ve sadakat arasında aracılık edici bir etki ortaya koyarken. Son olarak, ürün öğreniminin etkileşimle güven arasındaki ilişki üzerinde güçlendirici bir etkisi bulunur.