Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Tartışmalar

Editörler: Ahmet AYDIN, Taner AYDIN

Yayınevi: Özgür Yayınları

ISBN: 978-975-447-441-1

Sayfa Sayfası: 486

Yayın Tarihi: Aralık 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

İçindekiler

BÖLÜM 1: Askeri Girişimcilikte Madalyonun İki Yüzü: Bireysel ve Kurumsal Açıdan Askeri Girişimciliğin İncelenmesi

Savaş YILDIZ


BÖLÜM 2: Sürdürülebilir Kalkınmada Sosyal Sermayenin Önemi

Necmi Enes AKKAŞ


BÖLÜM: Çocuk Gelişimci Bakış Açısıyla Engellilik Kavramı ve Kaynaştırma Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Samet ATA


BÖLÜM 4: Gümüşhane Şehrinde Nüfusun Mekânsal Dağılımı (2000-2021)

Mehmet ÜZÜLMEZ


BÖLÜM 5: The Impact of Adhocracy Culture on Companies’ Green Innovation and Performance

Nil KONYALILAR


BÖLÜM 6: Bir Genç İstihdam Politikası Aracı Olarak İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Genç İşgücü Piyasası Enformasyonuna Ulaşabilmesi ve Etkinliği

Saliha EMRE DEVECİ, Demet ÖZOCAKLI


BÖLÜM 7: E-Ticaret ve Vergi Boyutu

Tülin AKDOĞAN, İbrahim AKDOĞAN


BÖLÜM 8: Sosyal Medyada Mülteci Olgusu Çerçevesinde “Öteki” ve “Biz” Yaratımı: Sessiz İstila Kısa Filminin Çok Modlu Analizi

İlkay Ceren SÖNMEZ, Osman Vedüd EŞİDİR


BÖLÜM 9:  Teknoloji Destekli Yaşam Boyu Öğrenme: Hetagoji

Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ


BÖLÜM 10: İzmir’de Kentsel Gelişim: Karşıyaka Örneği

Leman İNCEDERE


BÖLÜM 11: Dijital Girişimciliğe Kuramsal Bakış

Ahmet TAŞ


BÖLÜM 12: Erzurum’da Osmanlı Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Kamu Binalarının Arşiv Belgeleri Üzerinden Değerlendirilmesi

Rahşan TOPTAŞ


BÖLÜM 13: Yunus Emre Şiirlerinde Modern İnsan Olgusun Psikodilbilimsel Çözümlemesi

Zeynep Zeliha SONKAYA


BÖLÜM 14: Bayburt Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Serdar GÖKTAŞ


BÖLÜM 15: İmparator Nero Dönemi Roma – Parth Mücadesi’nde Armenıa Sorunu

Ömer Faruk ARICAN


BÖLÜM 16: Din Sosyolojisi Açısından Kiğı ve Çapakçur İsyanlarının Toplumsal Etkileri Üzerine Bir İnceleme: 1914-1915 Ermeni İsyanlarının Öncesi ve Sonrası

Mustafa Hakkı ERTAN


BÖLÜM 17: Turizmin En Karanlık Yüzü: Sıcak Savaş Turizmi

Yusuf DÜNDAR


BÖLÜM 18: Assessment of Seven Churches in Faith Tourism Routes in Turkey: A Route Proposal

Sinem KUNT


BÖLÜM 19: Türkiye’de Kış Turizmi

Derya BAYKAL BAYSAL


BÖLÜM 20: Turizm Planlamasında Toplumsal Katılım

Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN, Emine BALCI


BÖLÜM 21: Yalın Üretim Uygulamalarında Çalışan Odaklı Kritik Başarı Faktörleri ve İçsel Pazarlamanın Kullanımı

Mutlu UYGUN, Nermin ADAŞ